มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯในรูปแบบออนไลน์ : 30 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ) “ทบทวนการฝึกการเคลื่อนไหว” โดยคุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ดอกไม้จากหลอดกาแฟ” โดย คุณณิชารีย์ ชัยวรรณ แกนนำผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ