มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯในรูปแบบออนไลน์ : 29 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่านั่งและตั้งคลาน”โดยคุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ชงชาสมุนไพร” โดย คุณจุลิน  ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)


ย้อนกลับ