มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯในรูปแบบออนไลน์ : 10 ส.ค. 64

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

เวลา 10.00 -11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Take Care For You เพื่อนใจ…คลายทุกข์” การดูแลจิตใจเมื่อเจอกับสภาวะความเครียดโดย อ.สุวรา แก้วนุ้ย (อ.เดียร์) ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวลา 14.00-15.00น. บรรยายพิเศษในกิจกรรมสวนบำบัดหัวข้อ    “แนวทางการดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง” โดย คุณพนิดา มาสกุล  (แม่กุ้ง) ฝ่ายวิชาการโครงการและการฝึกอบรมเสถียรธรรมสถาน


ย้อนกลับ