มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 26 ส.ค. 64

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายท่านั่งและการฝึกการทรงตัว” โดย คุณสุจินดา  ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “จัดกระเช้าผักผลไม้” โดย คุณศรินพร  ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

 

 


ย้อนกลับ