มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ : วันที่ 29 ก.ค. 64

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ กิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”โดย คุณสุภัค  พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู และ เวลา14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด  “ศิลปะจากสีธรรมชาติ”  โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91978337210?pwd=Mit6TDRrOGZvVnZZNk1jQU0zZGxRdz09

Meeting ID: 919 7833 7210

Passcode: 290764


ย้อนกลับ