มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมปลูกต้นทานตะวัน

กิจกรรมปลูกต้นทานตะวันในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

IMG_2324 IMG_2326 IMG_2327 IMG_2329 IMG_2331


ย้อนกลับ