มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการจัดดอกไม้บำบัด

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 มูลนิธิเอ็มโอเอไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิถีสุขภาพ MOA ทั้งจิตและกายให้กับ ผู้ปกครองและเด็กๆ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยทั้งผู้ปกครองและเด็กๆ ได้ ร่วมหาประสบการณ์จัดดอกไม้ และ รับพลังบำบัด

IMG_3833 IMG_3838 IMG_3846 IMG_3853 IMG_3860


ย้อนกลับ