มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมทำกระทงและปลูกต้นตะไคร้

กิจกรรมทำกระทงและปลูกต้นตะไคร้ ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

DSC_0259 DSC_0261 DSC_0272 DSC_0274 DSC_0280 DSC_0282 DSC_0291 DSC_0292 DSC_0293 DSC_0316


ย้อนกลับ