มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมดอกไม้จากแผงไข่

กิจกรรมสวนบำบัด ให้ผู้ปกครองและเด็กพิการที่มารับบริการใน “กิจกรรมดอกไม้จากแผงไข่”เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและ กระตุ้นการเรียนรู้ เพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ