มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมงานของขวัญส่งสุข…สู่ครอบครัวเด็กพิการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดกิจกรรมงานของขวัญส่งสุข…สู่ครอบครัวเด็กพิการ โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 238 คน (ครอบครัวเด็กพิการ สมาชิกในชุมชน ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเงิน-สิ่งของ อาสาสมัคร-นักเรียนทุกคน และทีมงานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) ภายในงานเริ่มกิจกรรม โดยการทำบุญใส่บาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง จำนวนพระสงฆ์ 5 รูป  และเริ่มเปิดงาน การแสดงจากครอบครัวเด็กพิการ ดนตรีมิวสิค Inspires  เล่นเกม มอบของขวัญ ของรางวัล และจับฉลากรางวัลพิเศษ จากผู้ใหญ่ใจดี อาหาร-เครื่องดื่ม ฟรี!! พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติบัตรขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยงานมูลนิธิฯ มาโดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง พบกันใหม่กับกิจกรรมของขวัญส่งสุขฯ ปีหน้า 2564 นะคะ


ย้อนกลับ