มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมคั้นน้ำผลไม้สด

กิจกรรมคั้นน้ำผลไม้สด ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

DSC_0118 DSC_0122 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0148 DSC_0159 DSC_0160


ย้อนกลับ