มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 18 ส.ค. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืนเข่า”วิทยากร คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู) และคุณณิชารีย์ ชัยวรรณ (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

เวลา14.00-15.00 น.#มีไลฟ์ด้วยค่ะ “การดูแลสุขภาพครอบครัวที่มีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง” วิทยากรโดย นพ.คัมภีร์  เทพอักษร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/92882732557?pwd=MndoN2tEcGpvRlRLT1UrYzNzaUxXdz09

Meeting ID: 928 8273 2557

Passcode: 180865


ย้อนกลับ