มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 19 ก.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด”ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่าตั้งคลาน” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง(ผู้ช่วยครู) และคุณสมสมัย ใจห้าว(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

เวลา14.00-15.00 น.กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “วิธีการคิดกิจกรรม” โดยทีม MUSIC INSPIRES BYเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

Join Zoom Meeting https://kpmg.zoom.us/j/91678606934?pwd=d1ZUbmpucXFRZ3UzQVVjRTNGVmdIUT09

Meeting ID: 916 7860 6934

Passcode: 190765


ย้อนกลับ