มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 13 มิ.ย. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. “สิทธิและสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการ” โดย​ คุณพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล​ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

เวลา 14.00-15.00 น.  “การดูแลประคับประคอง​จิตใจเด็กพิเศษและครอบครัว” โดย คุณศิวาพร​ พรมมาวัน​ นักจิตวิทยา​คลินิกปฎิบัติการ​ โรงพยาบาล​สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย​ จังหวัดเลย

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/97830029308?pwd=U0xadmluV3FIRFFNM2orU3N3YVYyUT09

Meeting ID: 978 3002 9308

Passcode: 130665​


ย้อนกลับ