มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 2 มิ.ย. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายในท่านอน สะโพก สะบัก และหัวไหล่”  โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู) และคุณณิชารีย์ ชัยวรรณ (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

เวลา 14.00-15.00 น. บุคคลพิการกับการศึกษา โดย คุณวัชรพล จึงเจริญ (พี่เจี๊ยบ) หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ แห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) วิทยากร

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/94745488671?pwd=UmJMTDk2NDdzUmdsb2ljVVR6RHVadz09

Meeting ID: 947 4548 8671

Passcode: 020665


ย้อนกลับ