มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 24 พ.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด”ยืดเหยียด/ทรงตัวท่านั่ง” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู) วิทยากร

เวลา 14.00-15.00 น. “การทำกิจกรรมดนตรีแบบกลุ่มและเดี่ยว”โดยทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/92935626691?pwd=V2RvYTlDUk5vbVlXREwrajMwSXhNdz09

Meeting ID: 929 3562 6691

Passcode: 240565


ย้อนกลับ