มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 12 พ.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายและฝึกท่านั่งหลังตรง” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. “สิทธิเด็ก เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม” โดย คุณกรรณิการ์ รูปเหมาะดี (ครูกัน) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/94584891521?pwd=MlBhMmZWc3NmQ0RmNHhScG9abXBZQT09

Meeting ID: 945 8489 1521
Passcode: 120565


ย้อนกลับ