มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การศึกษา – ‘ไทยออยล์-ปตท.’ผนึกปั้นผู้พิการหู ‘บาริสต้า’มืออาชีพ‘รพ.แหลมฉบัง’

‘ไทยออยล์-ปตท.’ผนึกปั้นผู้พิการหู – สังคมในปัจจุบันยอมรับและส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ เข้าถึงปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมได้มากขึ้น (Social Determinants of Health; SDH) เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ในด้าน “การจ้างงานที่สร้างคุณค่า” โดยมีแนวทางในการดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

“สร้างคน” สร้างกำลังใจให้ผู้บกพร่องทางร่างกายและผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และเพิ่มศักยภาพการทำงานร่วมกับคนในสังคม

“สร้างโอกาส” สร้างอาชีพทางเลือก เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นการบูรณาการอาชีพให้กับคนพิการอย่างยั่งยืนและมีเกียรติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในด้านการช่วยเหลือผู้พิการ

“สร้างอนาคต” ส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัว สร้างรากฐานของความเท่าเทียมในสังคมไทย

โครงการ Cafe Amazon for chance สาขาร.พ.แหลมฉบัง เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่ไทยออยล์ให้การสนับสนุนตามแนวทางดังกล่าว โดยมีการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินมาทำหน้าที่เป็นบาริสต้าประจำร้าน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ “คาเฟ่ อเมซอน” และดำเนินการโดยบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ “สานพลังฯ” ซึ่งเป็นบริษัทที่ไทยออยล์ร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยออยล์เห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางอาชีพกับผู้พิการ เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยการเปิดโครงการ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ เชนจ์ สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบังที่ไทยออยล์ให้การสนับสนุนทำให้เกิดการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี ที่มีความพร้อมและทักษะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นบาริสต้าประจำร้าน โดยผ่านการอบรมตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่อเมซอน ฝึกฝนปฏิบัติงานจริงกับพนักงานปกติ เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว ลดปัญหาการสื่อสารบางอย่างที่อาจเป็นอุปสรรคในการทำงาน สามารถสร้างรายได้และถือเป็นการเปิดมุมมองและโอกาสทางอาชีพทางเลือกใหม่ให้กับผู้พิการทางการได้ยินให้อยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน

คุณธนภร ฤทธิแผลง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี กล่าวว่า โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ โรงเรียนมีเด็กพิการ 3 ประเภทคือ เด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กว่าร้อยละ 90 เป็นนักเรียนประจำ

อาชีพบาริสต้าถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ทางโรงเรียนได้รับโอกาสจากไทยออยล์เข้ามาคัดเลือกนักเรียนไปทำงานในร้านคาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ เชนจ์ ถือเป็นความโชคดีที่เด็กได้ออกไปมีอนาคตมีอาชีพที่มั่นคง และคาดหวังว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ จะได้รับโอกาสต่อไป และยินดีที่ไทยออยล์จะเข้ามาพัฒนาสร้างอาชีพให้ผู้พิการในสายงานอื่นๆ ที่นักเรียนสนใจ เช่น เบเกอรี่ หรืองานศิลปะเพื่ออาชีพ

นันทวัฒน์ แซ่ผ่าน หรือ น้องพ่าน บาริสต้าพิเศษประจำร้านคาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ เชนจ์ สาขาร.พ.แหลมฉบัง กล่าวว่า อาชีพบาริสต้าเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน จากประสบการณ์ที่ได้จากการดูแลร้านกาแฟโรงเรียนถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน ตอนนี้ได้เงินเดือนละ 12,000 บาท เก็บเงินทุกเดือนเดือนละ 5 พันบาท ไว้เป็นทุนในอนาคต หากมีประสบการณ์มากพออาจออกไปเปิดร้านเป็นของตัวเอง อยู่ที่นี่มีความสุขมากได้เจอคนมากมาย ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก ได้รับการอบรมได้พัฒนา ถือว่าได้รับโอกาสที่ดีให้กับชีวิต มีรายได้เลี้ยงตัวเอง

คุณศันทนีย์ ใจเป็นชาย ผู้จัดการสาขาประจำร้านคาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ เชนจ์ สาขาร.พ.แหลมฉบัง บาริสต้าปกติ กล่าวว่า ช่วงแรกใช้สัญลักษณ์เมื่อต้องการสื่อสาร หากลูกค้าต้องการเพิ่มความหวานหรือลดความหวาน แต่ตอนนี้ทางบริษัทได้พัฒนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงหมดปัญหาเรื่องการสื่อสาร ประกอบกับตัวน้องๆ ได้คิดภาษาง่ายๆ ที่ใช้สื่อสารภายในร้าน เช่นเรื่องเมนูขนมต่างๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ไม่ให้เกิดการผิดพลาดมาใช้ในการสื่อกันเองภายในร้าน

ไทยออยล์ตั้งเป้าพัฒนาโครงการเพื่อสังคม (social enterprise) หรือ SE ในพื้นที่จ.ชลบุรี พัฒนาอาชีพจากทรัพยากรท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ยกระดับความเท่าเทียมในสังคมให้คนกับด้อยที่โอกาสได้ยืนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน

“สร้างความสุขที่ยั่งยืนสู่ชุมชน”

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021692&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5091948


ย้อนกลับ