มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การประชุม CBR World Congress

การประชุม CBR World Congress วันที่ 27-29 กันยายน 2559 มีคนไทยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอด้วยในส่วนของคนไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้นำคนคนพิการในชุมชน ได้ถือโอกาสคุยกันเพื่อพัฒนางานคนพิการในประเทศไทย โดยใช้แนวคิด CBR ด้วย รวมถึงการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการในประเทศไทยด้วย

img_5530 img_5546 img_5568 img_5577 img_5584 img_5599


ย้อนกลับ