มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กาชาดแพร่!ช่วยครอบครัวผู้พิการและด้อยโอกาส 4 คนอยู่ด้วยกัน ที่ ต.สวนเขื่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชินตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และผู้บริหารบริษัท แพร่ยนตรการมิตซู จำกัด

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ พร้อมกันนี้ได้มอบเงิน อาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับครอบครัวผู้พิการและด้อยโอกาส รายนางบรรได ไชยวงค์ ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งและขาพิการ นายตา ไชยวงค์ ขาพิการ นายสิน ไชยวงศ์ พิการทางด้านสมอง นายเทวิน ไชยวงค์ พิการทางด้านสมอง ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 5 ตำบลสนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020939

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1330390


ย้อนกลับ