มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กาชาดสุพรรณบุรี ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง-ยากไร้ 4 ราย

เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับกาชาดอำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และครอบครัวผู้ยากไร้ รวม 4 ราย

เมื่อเร็วๆ นี้ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางกาญจนี สามิตสมบัติ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางวัสส์พร พัชรพสิษฐ์ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกกาชาดอำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือ พร้อมนำถุงยังชีพมอบให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง รวม 4 ราย ประกอบด้วย นายแป้น โตสุม อายุ 58 ปี ผู้ยากไร้ ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องตัดขาเนื่องจากหัวเข่าเป็นแผลแล้วติดเชื้อ ณ บ้านเลขที่ 63 หมู่ 2 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุนทร กลิ่นถือศีล อายุ 65 ปี ผู้สูงอายุยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 369 หมู่ 7 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จากนั้นคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมอบให้กับ นายณัฐพล นึกจะเฆ่ อายุ 26 ปี ผู้ยากไร้ ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว และพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ 8 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เขียว ภัควิไลเกียรติ อายุ 71 ปี ผู้สูงอายุยากไร้ พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพังที่บ้านเลขที่ 248 หมู่ 9 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง 4 ราย ตามภารกิจสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021404&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/article/786976


ย้อนกลับ