มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

‘กลุ่มจิตอาสาผู้พิการ’ทำหน้ากากอนามัยมอบให้ พมจ.ยโสธรฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาที่หน้าศาลากลางหลังเก่า สมาชิกกลุ่มจิตอาสาคนพิการจังหวัดยโสธร ได้นำหน้ากากอนามัยที่ได้ร่วมกันผลิตขึ้นนำมามอบให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนภายในจังหวัดยโสธร โดยมี นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร รับมอบ โดยกลุ่มจิตอาสาคนพิการจังหวัดยโสธร เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งคอยช่วยเหลือทางสังคมและร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยแต่จิตใจจิตอาสาจึงได้ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดยโสธรมาอย่างต่อเนื่องและในครั้งนี้เมื่อประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดยโสธรก็มีการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกลุ่มผู้พิการจิตอาสาก็ได้กันทำหน้ากากนามัยเพื่อมอบให้ พมจ.ยโสธรส่งต่อประชาชนที่ขาดแคลนต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020925

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/149090


ย้อนกลับ