มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ