มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลีบดอกไม้สร้างสุข

กิจกรรมสวนบำบัด ให้ผู้ปกครองและเด็กพิการที่มารับบริการในกิจกรรม กลีบดอกไม้สร้างสุข เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและเรียนรู้เรื่องของสี  กล้ามเนื้อมัดเล็ก กระตุ้นการเรียนรู้ สนุก เพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการย้อนกลับ