มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาฯ คนพิการ กระทรวง พม. ชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา

กรมส่งเสริมและพัฒนาฯ คนพิการ กระทรวง พม. ชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. เวลา 16.00 น. ณ ท้องสนามหลวง (ฝั่งศาลฎีกา) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมจัดกิจกรรมรอบสื่อมวลชน (Press Tour) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะนำสื่อมวลชนถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำชมกิจกรรมจิตอาสา

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดย พก. ได้นำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน ต่อวัน อีกทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น รถเข็นวีลแชร์ ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วย 6 กิจกรรมสำคัญได้แก่ สาธิตการชงชา กาแฟ และการทำขนม จากร้าน 60+ plus เบเกอรี่ โดยยามาซากิและAPCD กิจกรรมนวดแผนไทย สาธิตการนวดแผนไทยรูปแบบใหม่ New normal โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะบำบัด และจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยมูลนิธิออทิสติกไทย กิจกรรมคลินิกมนุษย์ล้อบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก และให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลรักษา โดยมูลนิธิคนพิการไทย กิจกรรมดนตรีในสวน โดยกลุ่มศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ (From Street to Stars : S2S) และกิจกรรมเครื่องต้มยําสวนเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาธิตการปรุงอาหาร พร้อมให้ผู้มาร่วมงานได้ทดลองชิม

โดยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021405&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/social/news_732879/


ย้อนกลับ