มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กมธ.พัฒนาสังคมส.ว.รับหนังสือสมาคมคนพิการ

กมธ.พัฒนาสังคม ส.ว.รับหนังสือสมาคมคนพิการฯ ขอพิจารณาช่วยเหลือการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับคนพิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยสมาชิกกรรมาธิการ และนายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา รับหนังสือจากนายสุชาติ โอวาทวรณสกุล นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย เพื่อขอให้พิจารณาการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับคนพิการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มีคนพิการและครอบครัวจำนวนมากที่ประสบความเดือดร้อน เช่น กลุ่มคนพิการผู้ค้าสลาก กลุ่มหมอนวดพิการ กลุ่มคนพิการนักแสดงในที่สาธารณะ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวที่ต้องออกจากงานแต่ยังต้องดูแลลูกพิการ เป็นต้น แต่ธนาคารหลายแห่งปฏิเสธไม่ให้คนพิการดังกล่าวทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะไม่ให้คนพิการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ ของรัฐบาลได้

ด้านนายวัลลภ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ จะรับเรื่องไว้ และจะเร่งประสานไปยังธนาคาร เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนพิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่า ยังมีคนพิการจำนวนมาก ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยหลังจากนี้จะหารือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021113

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/politics/news_684546/


ย้อนกลับ