มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กฟผ. สนับสนุนเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมูลนิธิสุขภาพไทย


กฟผ. สนับสนุนเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมูลนิธิสุขภาพไทย

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. เป็นผู้แทน มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด และขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน ให้กับนายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และนางรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ดูแล ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในของ กฟผ. และจิตอาสา กฟผ. ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้แจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบสำนักงาน เขตเขื่อน โรงไฟฟ้า ของ กฟผ. รวมถึงส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณ : https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3502:pre-20200520-01&catid=31:news-for-media&Itemid=208


ย้อนกลับ