มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กทม.เร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการตกสำรวจระบบสวัสดิการ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีพบผู้ตกสำรวจและยังไม่ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ อีกจำนวนมากว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ มูลนิธิกระจกเงา ในการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ผู้สูงอายุ และผู้พิการตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยลงพื้นที่สำรวจ จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำจุดบริจาคอาหารสำหรับคนไร้ที่พึ่ง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงบริการด้านที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งกรณีผู้สมัครใจเข้ารับบริการ จะแนะนำให้ไปที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง ที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรค การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้เข้าพักอาศัย หรือสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังได้แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนั้น ยังได้เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563 และรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ โดยให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้รับมอบอำนาจมาลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ และจะมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ขณะเดียวกันสำนักพัฒนาสังคม กทม. ได้ประสานกับสำนักงานเขตในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ แจ้งข้อมูลสิทธิ รวมทั้งสำรวจผู้สูงอายุและคนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021120

ขอบคุณ… https://www.ryt9.com/s/prg/3128150


ย้อนกลับ