มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กทม.เตรียมปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 อำนวยความสะดวกผู้พิการ


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธา กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานแนวทางการดำเนินโครงการฟุตบาทต้นแบบ โดยนำร่องปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 ช่วงแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการเดินทาง การค้าและการท่องเที่ยวจากการสำรวจสภาพพื้นที่ทางเท้าในปัจจุบันพบว่า พื้นที่ฟุตบาทบางจุดคับแคบ ทางไม่เรียบ ไม่เป็นระดับเดียวกัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการสัญจรสำหรับผู้พิการ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับในขณะนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้สัญจรในพื้นที่น้อย เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงกำหนดดำเนินการปรับปรุงในช่วงเวลานี้ เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ด้วย

สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุง ความยาวประมาณ 2,020 เมตรทั้งไปและกลับ ซึ่งจะจัดระเบียบ STREET FURNITURE ทั้งหมดที่อยู่บนทางเท้า ปรับปรุงคันหินและผิวทางเท้า จัดทำทางลาดคนพิการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงและจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นผิวทางเท้า

อย่างไรก็ดีการปรับปรุงดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหารือรูปแบบของโครงการก่อน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022203&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2Naasak


ย้อนกลับ