มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

EP.1 หัวข้อ “ไม่ยาก ถ้าอยากหัดให้ลูกดูแลตัวเอง”

ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของคนพิการ กิจกรรม Health Talk
ครั้งที่ 16 และ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) EP.1 หัวข้อ “ไม่ยาก ถ้าอยากหัดให้ลูกดูแลตัวเอง”วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น.  มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระบบซูม 280 คน Elearningเพื่อเด็กพิการและคนพิการ เป็น “ชุมชนวิชาการ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ ร่วมกัน นะคะ

เรามีชุมชนวิชาการ เว็บไซด์ https://fcd-elearning.in.th/ และ line openchat

โครงการ การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ ของคนพิการ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ