มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

E-book คู่มือป่าบำบัด (New!)

E-Book คู่มือป่าบำบัด
คลิกเลย! https://fcdthailand.org/interactive/no9

กิจกรรมการอาบป่า (ชินริน โยคุ ในญี่ปุ่น)
และ
ป่าบำบัด เป็นหนทางในการเปิดประสาทสัมผัสในบรรยากาศของป่า เพื่อประโยชน์ในการผ่อนคลายและสุขภาวะเมื่อความเชื่อมโยงกับโลกธรรมชาติของเราเข้มแข็งขึ้น ความรับรู้เกี่ยวกับความงาม ความน่าพิศวง ความเคารพยำเกรง และความกระหายอยากรู้จะฟื้นคืนกลับมา สมองและระบบประสาทของเราจะสงบ ระดับความเครียดจะลดลงและระบบภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้น


ย้อนกลับ