มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 พ.ย. 64 Ep. 127 “ทับทิมกรอบ 3 สี”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 พ.ย. 64 Ep. 127 “ทับทิมกรอบ 3 สี”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ทับทิมกรอบ 3 สี” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ