มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เมื่อลูกเป็นเด็กสมองพิการCP พ่อแม่ควรทำอย่างไร

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ