มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563

สัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและครอบครัว สู่การมีส่วมร่วมของชุมชนและท้องถิ่นภายใต้งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563  วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ