มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “โมบายจาดถาดไข่”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 4 กันยายน 66 EP461
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 สวนบำบัด “โมบายจาดถาดไข่” วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ