มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด…เพื่อการเข้าถึงความสุขที่อยู่รอบตัว

สวนบำบัด…เพื่อการเข้าถึงความสุขที่อยู่รอบตัว พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัวสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ