มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด…เปิดเส้นทางสู่โลกกว้าง เริ่มต้นจากภายใน

สวนบำบัด…เปิดเส้นทางสู่โลกกว้าง เริ่มต้นจากภายใน พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัวสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ