มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “เชือกสร้างลาย”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 21 ส.ค.66 EP454
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สวนบำบัด “เชือกสร้างลาย” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู และคุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ