มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “น้ำสมุนไพร ชาตะไคร้”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 11 กันยายน 66 EP465
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 สวนบำบัด “น้ำสมุนไพร ชาตะไคร้” วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู และคุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ