มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “น้ำปั่นผลไม้”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 7 ส.ค.66 EP450
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สวนบำบัด “น้ำปั่นผลไม้” วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู และคุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู​ (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ