มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “ดอกไม้ร้อยก้านมะพร้าว”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 24 ก.ค.66 EP446
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สวนบำบัด “ดอกไม้ร้อยก้านมะพร้าว” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู และคุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ