มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “จากโรงพยาบาลสู่ชุมชนฟื้นฟูคนพิการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ”

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ