มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนความสุขของครอบครัวกระตุ้นการเรียนรู้เด็กพิการตำบลชะเมา (คุณพิธา แสงมณี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ