มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รายการสยามโสภา ททบ 5 ตอน : อาสาทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ – อาสาพาสุข

งาน “ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ” ด้วยความร่วมมือของ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) และ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) วันที่ 30 มีนาคม 2567 สถานที่: ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร การจัดกิจกรรมผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินบริจาค สำหรับการปรับปรุงห้องทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และฟื้นฟูสำหรับเด็กพิการและครอบครัว และสนับสนุนการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Buddhism for SDGs) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Society) #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ #มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ #สยามโสภา #จิตอาสา #อาสาพาสุข

ขอบคุณ : สยามโสภา – Siamsophaอาสา ตอน : ทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ – อาสาพาสุข

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ