มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด​ “กลีบดอกไม้สร้างรูป”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 8 พ.ค.66 EP417
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 สวนบำบัด​ “กลีบดอกไม้สร้างรูป” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง​ ผู้ช่วยครู และคุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู  (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ