มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)​ “ผ่อนคลาย และฝึกท่ายืนเข่า”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 8 พ.ค.66 EP416
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)​ “ผ่อนคลาย และฝึกท่ายืนเข่า” วิทยากรโดย คุณ​ศรินพร ด้วงปล้อง​​ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ