มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 25 เม.ย.66 EP414

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ และท่าตั้งคลาน”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา  ปราบโลก​  (ผู้ช่วยครู)

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ