มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ และท่าตั้งคลาน” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 25 เม.ย.66 EP414
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ และท่าตั้งคลาน”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา  ปราบโลก​  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ