มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด​ “แต่งแต้มสีสัน”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 24 เม.ย.66 EP413
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 สวนบำบัด​ “แต่งแต้มสีสัน” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล​ ผู้ช่วยครู และคุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ