มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายในท่านั่ง” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 18 เม.ย.66 EP410
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายในท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณทัศนี​ สิงห์​ทอง​  (ผู้ช่วยครู)(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ