มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามในท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 11 เม.ย.66 EP409
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 น. กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามในท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก  (ผู้ช่วยครู)(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ